Wednesday, June 20, 2012

My favorite M.T.C quotes

“Six mistakes mankind keeps making century after century: Believing that personal gain is made by crushing others; Worrying about things that cannot be changed or corrected; Insisting that a thing is impossible because we cannot accomplish it; Refusing to set aside trivial preferences; Neglecting development and refinement of the mind; Attempting to compel others to believe and live as we do.” M.T.C.

"Hat hiba, amit az emberiség évszázadról évszázadra megismétel: Elhisszük,hogy akkor érvényesülünk, ha másokon átgázolunk; Olyan dolgok miatt aggódunk, amiken nem lehet változtatni, vagy melyeket nem lehet már jóvá tenni; Elhisszük valamiről, hogy lehetetlen, csak mert nem találtuk még meg a módját, hogy elérjük; Képtelenek vagyunk alapvetőnek hitt preferenciáinkról lemondani; Nem szánunk elég időt szellemi fejlődésünkre; Másokat arra próbálunk kényszeríteni, hogy úgy gondolkozzanak, és éljenek, mint mi magunk."
M.T.C
.“Times are bad. Children no longer obey their parents, and everyone is writing a book.” 


"Veszélyes időket élünk. A gyerek már nem tiszteli a szülőt, és mindenki könyvet ír." 


“The life given us, by nature is short; but the memory of a well-spent life is eternal.” 


" Életünk a természet törvényei miatt rövid; de egy jól élt élet emléke halhatatlan."


“The mind becomes accustomed to things by the habitual sight of them, and neither wonders nor inquires about the reasons for things it sees all the time.


"Elménk hozzászokik az őt körülvevő dolgokhoz, és nem csodálkozik rájuk, vagy kutatja azon dolgok eredetét, melyek folyamatosan előtte vannak."

No comments:

Post a Comment